Finance

Prevajalski center na svojem spletišču objavi vse proračune, vključno s spremembami proračunov, in letne zaključne račune. To je v skladu z načelom preglednosti, kot je navedeno v členu 31 finančne uredbe Prevajalskega centra. Proračun Prevajalskega centra vsebuje informacije o napovedanih prihodkih in odhodkih za zadevno leto ter primerjave s prejšnjimi leti. Letni zaključni računi vsebujejo računovodske izkaze Prevajalskega centra in poročila o izvrševanju njegovega proračuna.

Final accounts 2023

Predhodni predlog proračuna za leto 2025

Proračun za leto 2024

Druga sprememba proračuna za leto 2023

Final accounts 2022

Prva sprememba proračuna za leto 2023

Predhodni predlog proračuna za leto 2024

Proračun za leto 2023

Prva sprememba proračuna za leto 2022

Final accounts 2021

Predhodni predlog proračuna za leto 2023

Proračun za leto 2022

Druga sprememba proračuna za leto 2/2021

Final accounts 2020

Proračun za leto 2021

Proračun za leto 2017

Predhodni predlog proračuna za leto 2022

Predhodni predlog proračuna za leto 2021

Predhodni predlog proračuna za leto 2020

Predhodni predlog proračuna za leto 2017

Predhodni predlog proračuna za leto 2016

Predhodni predlog proračuna za leto 2015

Predhodni predlog proračuna za leto 2014

Predhodni predlog proračuna za leto 2013

Final accounts 2015

Final accounts 2012

Final accounts 2014

Proračun za leto 2020

Budget 2015

Proračun za leto 2014

Proračun za leto 2013

Proračun za leto 2012

Druga sprememba proračuna za leto 2020

Druga sprememba proračuna za leto 2019

Druga sprememba proračuna za leto 2015

Druga sprememba proračuna za leto 2014

Druga sprememba proračuna za leto 2013

Druga sprememba proračuna za leto 2/2012

Prva sprememba proračuna za leto 1/2020

Prva sprememba proračuna za leto1/2019

Prva sprememba proračuna za leto1/2016

Prva sprememba proračuna za leto 1/2015

Prva sprememba proračuna za leto 1/2014

Prva sprememba proračuna za leto 2021

Final accounts 2019

Financial Regulation of 22 September 2019 applicable to the Translation Centre

Final accounts 2018

Proračuna za leto 2019

PRVA Sprememba proračuna za leto 2018

Final accounts 2017

Predhodni predlog proračuna 2019

Poročilo o zaključnem računu Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2016

Proračun za leto 2018

Prva sprememba proračuna za leto 2017

Poročilo o zaključnem računu Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2014

Poročilo o zaključnem računu Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2013

Poročilo o zaključnem računu Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2012

Final accounts 2016

Predhodni predlog proračuna 2018

Financial Regulation of 2 January 2014 applicable to the Translation Centre

Decision amending the Financial Regulation of 2 January 2014 applicable to the Translation Centre

Poročilo o zaključnem računu Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2015

Final accounts 2013

Proračun za leto 2016

Prva sprememba proračuna za leto 2011

Prva sprememba proračuna za leto 2010