Kaj je pripravništvo?

Prevajalski center ponuja pripravništvo zlasti univerzitetnim študentom iz držav članic Evropske unije in državljanom iz držav kandidatk, ki želijo spoznati njegova področja dejavnosti, pridobiti osebne izkušnje z delom v večkulturnem in večjezičnem okolju in imeti priložnost za navezavo koristnih stikov.

Kako dolgo traja pripravništvo?

Pripravništvo ne sme biti krajše od treh in daljše od šest mesecev (v posebnih primerih je lahko trajanje izjemoma drugačno).

Kateri so pogoji za pripravništvo?

Do pripravništva so upravičeni kandidati, ki v času predložitve prijave za pripravništvo izpolnjujejo naslednje zahteve:

  • zaključeni vsaj štirje semestri univerzitetnega študija ali enakovrednega študija na interesnem področju Prevajalskega centra;
  • raven znanj in spretnosti: začetne izkušnje z enega od področij dejavnosti Prevajalskega centra;
  • znanje jezikov: tekoče znanje enega od uradnih jezikov Evropske unije in zadovoljivo znanje drugega jezika EU na ravni, potrebni za opravljanje delovnih nalog. Dobro znanje enega od delovnih jezikov Prevajalskega centra (francoščine ali angleščine) se upošteva kot prednost. Kandidati iz držav kandidatk morajo imeti temeljito znanje vsaj enega od jezikov države kandidatke in dobro znanje angleščine ali francoščine.

Kako se prijaviti za izbirni postopek?

Prevajalski center pred začetkom koledarskega leta določi število pripravniških mest v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi in možnostmi, ki jih imajo posamezni oddelki za sprejem pripravnika.

Nato na svojem spletišču objavi razpis za pripravništvo, v katerem so podrobneje opisane različne stopnje izbirnega postopka (merila o za upravičenost in izbirna merila, prijavni obrazec itd.).

Kakšno plačilo prejme pripravnik?

Pripravniki prejmejo mesečno plačilo, ki znaša 25 % osnovne mesečne plače začasnega uslužbenca kategorije AD5 (1. stopnja), ki velja na dan začetka pripravništva.

Za več informacij si oglejte upravni sklep Prevajalskega centra o pripravništvu, ki je na voljo na spletni strani: Administrative Decision/DA_012010