Pågående förfarande(n)

Call for tenders (FL/GENAFF19)

Publiceringsdag: 12/04/2019 - Sista ansökningsdag: 13/05/2019

CALL FOR TENDERS FOR TRANSLATION SERVICES REGARDING TEXTS IN THE GENERAL AFFAIRS FIELD FL/GENAFF19

The Translation Centre for the Bodies of the European Union, hereinafter referred to as the Translation Centre, is launching a call for tenders for the conclusion of framework contracts for translation services regarding texts in the general affairs field, from: 

Översättningscentrumet anordnar regelbundet anbudsinfordringar och deltar i interinstitutionella anbudsinfordringar inom ett flertal områden.

I enlighet med dess inrättandeförordning, dvs. rådets förordning (EG) nr 2965/94, är centrumet en juridisk person och kan ingå avtal med externa tjänsteleverantörer.

Avtal kan endast ingås efter ett strikt genomfört anbudsförfarande i enlighet med EU:s regler för offentlig upphandling.

För att lämna ett anbud bör intresserade externa tjänsteleverantörer svara på en anbudsinfordran som har inletts av centrumet.

All information som behövs för anbudsförfarandet finns antingen i de offentliggjorda meddelandena i Europeiska unionens officiella tidning eller på denna sida.

Observera dock att centrumets webbplats inte bör betraktas som ett substitut för det officiella offentliggörandet av anbudsinfordran i TED (Tenders Electronic Daily), som är online-versionen av EU:s ”Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning” som innehåller information om offentlig upphandling i EU.

Centrumet tar därför inget som helst ansvar för webbplatsens innehåll i detta avseende.

En förteckning över pågående anbudsinfordringar (om det finns några) finns nedan.