Språkrådgivning

Vid språkrådgivning analyseras kundens språkbehov för att man ska kunna utveckla lösningar som optimerar översättningsprocessen. Detta kan inbegripa stöd vid utarbetande av dokument eller analys av dokuments arbetsflöden eller särskilda projekt. Hur mycket arbete som krävs för denna tjänst varierar stort beroende på hur komplext varje ärende är.