Textning

Tillägg av texter på skärmen som representerar det som sägs i videomaterial. I denna tjänst kan det också ingå att lägga till tidsangivelser i manus (s.k. spotting) som används för att synkronisera textningen och videon. Undertexter kan tillhandahållas enbart på videons källspråk, eller på ett eller flera andra språk, tillsammans med tidsangivelser som visar exakt när en textremsa ska infogas på skärmen och hur länge den ska ligga kvar.

Textning