Image
Ildikó Horváth
Ildikó Horváth, direktör för översättningscentrumet sedan februari 2022

Översättningscentrumets direktör är byråns lagliga företrädare och rapporterar till styrelsen. Direktören har hand om översättningscentrumets administrativa ledning och ansvarar huvudsakligen för att

  • utarbeta och genomföra arbetsprogrammet, budgeten och styrelsens beslut,
  • utföra de uppgifter som åläggs översättningscentrumet,
  • leda den löpande förvaltningen,
  • hantera alla personalfrågor.

I sina uppgifter assisteras direktören av översättningscentrumets olika avdelningar och enheter, såsom visas i organisationsschemat.

Direktören är direkt ansvarig för redovisningsenheten, den säkerhetsansvarige för de lokala datasystemen (LISO) och enheten för yttre förbindelser och kommunikation.

Redovisningsenheten

Räkenskapsföraren utses av styrelsen och är oberoende i utförandet av sina arbetsuppgifter. Räkenskapsföraren och dennes team är ansvariga för att hantera inkomster, utgifter och räkenskaper i enlighet med gällande regler och föreskrifter. Räkenskapsföraren ansvarar för likviditetsförvaltningen och faktureringen i anslutning till översättningscentrumets verksamhet. För att uppfylla dessa uppgifter har räkenskapsföraren ett nära samarbete med Europeiska kommissionen, Europeiska revisionsrätten och externa revisorer.

Säkerhetsansvarig för de lokala datasystemen (LISO)

LISO ansvarar för att se till att översättningscentrumets it-system uppfyller de relevanta säkerhetsstandarderna.

Handläggare med ansvar för samordning av intern kontroll och riskhantering (ORMICC)

ORMICC-handläggaren ansvarar för utvecklingen och genomförandet av strategin för intern kontroll. I denna roll ingår också att organisera självbedömningen inom ramen för centrumets ram för intern kontroll och ge råd om riskhantering för att säkerställa att riskerna identifieras löpande och hanteras på lämpligt sätt.

Enheten för yttre förbindelser och kommunikation

Enheten för yttre förbindelser och kommunikation samordnar arbetet med översättningscentrumets kunder för att fastställa deras behov och bedöma kundtillfredsställelsen. Detta sker genom regelbundna kundbesök och återkommande enkäter.

I samarbete med kunderna anordnar enheten fortbildning, seminarier och presentationer för översättningscentrumets översättare så att de kan utöka sina kunskaper om kundernas högspecialiserade verksamhetsområden och förfaranden. På samma sätt anordnar även enheten presentationer som ska hjälpa kunderna att bättre förstå översättningscentrumets roll och tjänster.

Enheten är också ansvarig för intern och extern kommunikation. Den sprider information och nyheter via översättningscentrumets intranät, webbplats, sociala medier och kundportal. Enheten utarbetar och samordnar riktade publikationer, t.ex. rapporten Highlights of the Year (som är en rapport om årets höjdpunkter), och ett antal broschyrer och nyhetsbrev. Den håller också i olika evenemang för att främja flerspråkighet.

Direktörens cv

Direktörens intresseförklaring