Image
EU Agencies Network logo

Översättningscentrumet är medlem i EU-byråernas nätverk.

EU-byråerna har inrättats av EU:s medlemsstater och institutioner för att tillhandahålla värdefulla tjänster till näringsliv och medborgare och genomföra särskilda rättsliga, tekniska eller vetenskapliga uppgifter.

Deras arbete stöder näringslivet i Europa och erbjuder faktabaserad rådgivning som bidrar till utarbetandet av välgrundade policyer och lagar på både EU-nivå och nationell nivå.

EU-byråerna tillför ett mervärde genom att främja praxis för information och utbyte av sakkunskap och genom att erbjuda tekniska tjänster på områden som påverkar 500 miljoner europeiska medborgare.

(Källa: landningssida för extranätet för EU-byråernas nätverk)