Översättningscentrumets kunder är spridda över hela Europa och är specialiserade på många olika områden (t.ex. utbildning, sysselsättning, kultur, transport, forskning och innovation, sociala frågor, miljö, energi, kemi, äganderätt, juridik, budget och ekonomi, utrikes- och säkerhetspolitik, polissamarbete och rättsligt samarbete, folkhälsa och konsumentskydd).
Centrumet tillhandahåller språktjänster på de 24 officiella EU-språken och på icke-EU-språk på begäran. Specifikt erbjuder centrumet följande tjänster: