Chief Accounting Officer (AD7-AD9)

Official Ref. CDT/01/2019 - Publiceringsdag: 23/01/2019 - Sista ansökningsdag: 12/02/2019

It is hereby brought to the attention of the staff of the institutions of the European Union that a post in the AD function group has become vacant in the Director’s Office of the Translation Centre.

The Translation Centre is seeking a Chief Accounting Officer.

Lediga tjänster

Översättningscentrumet (CdT) är en multinationell och dynamisk arbetsplats. Vi erbjuder arbetstillfällen för experter på språkområdet samt för yrkesverksamma inom andra verksamhetsfunktioner inom våra olika avdelningar.

Rekrytering görs genom urvalsförfaranden. Godkända sökande erbjuds kontrakt som EU-tjänstemän, tillfälligt anställda eller kontraktsanställda. Arbets- och kontraktsvillkoren regleras enligt de tjänsteföreskrifter som gäller för EU-institutionerna, dvs. tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska unionen och anställningsvillkor för övriga anställda vid unionen.

Medborgare i EU-medlemsstaterna kan söka de lediga tjänsterna.

Praktik

Vi erbjuder även praktikplatser, särskilt för studenter från EU-medlemsstaterna och för medborgare från kandidatländer som vill skaffa sig en uppfattning om centrumets verksamhetsområden och få personlig erfarenhet i en mångkulturell och flerspråkig miljö.