Stödmedarbetare inom arbetsflödeshantering (CDT-ACIII-2019/01)

kontraktsanställd Ref. CDT-ACIII-2019/01 - Publiceringsdag: 19/03/2019 - Sista ansökningsdag: 17/04/2019

Offentliggörande av en ledig tjänst som director (Tillfälligt anställd — lönegrad AD 14)

tillfälligt anställd Ref. COM/2019/20033 - Publiceringsdag: 15/03/2019 - Sista ansökningsdag: 12/04/2019 Luxembourg

Trainee positions in 2019

Praktik Ref. Traineeship 2019 - Publiceringsdag: 01/03/2019 - Sista ansökningsdag: 29/03/2019

The Translation Centre for the Bodies of the European Union offers linguistic traineeships for university graduates or students from the Member States of the EU who wish to acquire an understanding of the Translation Centre´s work and gain professional experience.

In accordance with Administrative Decision No 1/2010 on traineeships offered by the Translation Centre for the Bodies of the European Union, the Translation Centre is organizing a selection procedure for the following six trainee positions in 2019:

  • 1 Italian translator (Translation Department)
  • 1 German translator (Translation Department)
  • 1 Estonian translator (Translation Department)
  • 1 Terminologist (Translation Support Department)
  • 2 Linguists specialised in automatic translation and computer assisted translation tools or document engineering students with proven skills in foreign languages (preferably postgraduate) (Translation Support Department)

Lediga tjänster

Översättningscentrumet (CdT) är en multinationell och dynamisk arbetsplats. Vi erbjuder arbetstillfällen för experter på språkområdet samt för yrkesverksamma inom andra verksamhetsfunktioner inom våra olika avdelningar.

Rekrytering görs genom urvalsförfaranden. Godkända sökande erbjuds kontrakt som EU-tjänstemän, tillfälligt anställda eller kontraktsanställda. Arbets- och kontraktsvillkoren regleras enligt de tjänsteföreskrifter som gäller för EU-institutionerna, dvs. tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska unionen och anställningsvillkor för övriga anställda vid unionen.

Medborgare i EU-medlemsstaterna kan söka de lediga tjänsterna.

Praktik

Vi erbjuder även praktikplatser, särskilt för studenter från EU-medlemsstaterna och för medborgare från kandidatländer som vill skaffa sig en uppfattning om centrumets verksamhetsområden och få personlig erfarenhet i en mångkulturell och flerspråkig miljö.