Assistant in the Legal Affairs Section (AST3-AST5)

Inter-Agency Mobility Ref. CDT/IAM/AST/18/02 - Publiceringsdag: 24.4.2018 - Sista ansökningsdag: 29.5.2018

ÖVERSÄTTARE TILL ENGELSKA (AD5)

tillfälligt anställd Ref. CDT-AD5-2018/01 - Publiceringsdag: 17.4.2018 - Sista ansökningsdag: 22.5.2018
The selection procedure CDT-ACII-2017/01 - Translation Support technician is still ongoing; you will be informed of the outcome of your application as soon as the Selection Committee has finished its work.

Lediga tjänster

Översättningscentrumet (CdT) är en multinationell och dynamisk arbetsplats. Vi erbjuder arbetstillfällen för experter på språkområdet samt för yrkesverksamma inom andra verksamhetsfunktioner inom våra olika avdelningar.

Rekrytering görs genom urvalsförfaranden. Godkända sökande erbjuds kontrakt som EU-tjänstemän, tillfälligt anställda eller kontraktsanställda. Arbets- och kontraktsvillkoren regleras enligt de tjänsteföreskrifter som gäller för EU-institutionerna, dvs. tjänsteföreskrifter för tjänstemännen vid Europeiska unionen och anställningsvillkor för övriga anställda vid unionen.

Medborgare i EU-medlemsstaterna kan söka de lediga tjänsterna.

Praktik

Vi erbjuder även praktikplatser, särskilt för studenter från EU-medlemsstaterna och för medborgare från kandidatländer som vill skaffa sig en uppfattning om centrumets verksamhetsområden och få personlig erfarenhet i en mångkulturell och flerspråkig miljö.