Översättningstekniker

Contract Agent Ref. CDT-ACIII-2016/01 - Publiceringsdag: 15/09/2016 - Sista ansökningsdag: 13/10/2016

Chef för enheten för budgetmässig och strategisk planering

Temporary Agent Ref. CDT-AD8-2016/01 - Publiceringsdag: 19/08/2016 - Sista ansökningsdag: 16/09/2016

Sekreterare

Temporary Agent Ref. CDT-AST/SC2/2015/03 - Publiceringsdag: 11/01/2016 - Sista ansökningsdag: 08/02/2016