Europeiska ombudsmannen utreder klagomål om administrativa missförhållanden vid EU-institutioner eller andra EU-organ. Detta omfattar bland annat administrativa oegentligheter, orättvisa, diskriminering, maktmissbruk, underlåtenhet att svara, vägran att lämna information och onödiga förseningar. Dessa klagomål kan lämnas in av EU-medborgare eller bosatta i EU-länder eller EU-baserade organisationer, företag eller andra organ.

Du ska lämna in ett klagomål av detta slag inom två år från den tidpunkt du fick kännedom om de omständigheter som ligger till grund för det, och efter det att du först har kontaktat översättningscentrumet för att försöka lösa frågan.

Mer information finns på Europeiska ombudsmannens webbplats.

http://www.ombudsman.europa.eu/sv/home.faces