Precis som alla andra väl fungerande organisationer har översättningscentrumet en enda enhet centralt i verksamheten som fungerar som dess drivkraft. Denna roll har avdelningen för översättningsstöd.

Denna avdelning består av enheten för arbetsflödeshantering, enheten för affärsutveckling och arbetsflödesstöd och den interinstitutionella Iate-gruppen.

Arbetsflödeshantering

Enheten för arbetsflödeshantering ansvarar för den korrekta hanteringen av alla beställningar av språktjänster till centrumet, från det att beställningen mottas till dess att slutprodukten levereras. Centrumet arbetar i stor utsträckning med ramavtal.
Enhetens personal ansvarar för att

  • ta emot, analysera och validera beställningar, vid behov genom förhandling med kunderna,
  • tilldela översättnings-, gransknings-, redigerings- och terminologijobb till interna översättare och frilansöversättare,
  • se till att filerna som översättarna arbetar med är redigerbara och att dokumenten är korrekt formaterade innan de levereras till kunden,
  • använda språktekniska verktyg för att så långt det är möjligt behandla inkommande filer,
  • se till att alla jobb levereras till beställaren inom den överenskomna tidsfristen och i det format som krävs,
  • sammanställa information som används för att fakturera de tjänster som tillhandahålls.

Enheten ger språkligt och tekniskt stöd till översättarna under hela arbetsflödet. Den ger också utbildning inom sina olika områden (t.ex. användning av teknik).

Sektionen för avancerade språklösningar

Sektionen för avancerade språklösningar utgörs av flera grupper:

  • Språkteknikgruppen, som bevakar trender och innovationer på området språktjänster, analyserar hur centrumet på bästa sätt kan hjälpa till att uppfylla kundernas kommunikationsbehov och utvecklar och stöder tjänsterna för maskinöversättning och automatisk taligenkänning.
  • Terminologihanteringsgruppen, som tillhandahåller och sköter specialiserade språkresurser och språkverktyg på terminologiområdet.
  • Gruppen för EU-varumärken och formgivningar, som hanterar hela arbetsflödet för översättningar av EU-varumärken och formgivningar.

Interinstitutionella Iate-gruppen

Centrumet är värd för den interinstitutionella Iate-gruppen och samordnaren för EurTerm (interinstitutionell samarbetsplattform för terminologer) för Iate-projektpartnernas räkning.