Som en av Europeiska unionens byråer kan centrumet inleda anbudsförfaranden och förhandlade förfaranden för att köpa tjänster och varor från externa leverantörer. Detta sker i enlighet med bestämmelserna i budgetförordningen för Europeiska unionens allmänna budget och de relevanta direktiv som rör offentlig upphandling.

Berörda externa leverantörer uppmanas att regelbundet besöka centrumets webbplats och den interinstitutionella TED-databasen (Tenders Electronic Daily) för att få information om inledandet av anbudsinfordringar och förhandlade förfaranden.

Länkar

Procurement programme 2021

EN FR

Procurement programme 2020

EN FR

Procurement programme 2019

EN FR

Procurement programme 2018

EN FR

Procurement programme 2017

EN FR

Procurement programme 2016

EN

Procurement programme 2015

EN

Procurement programme 2014

EN