Reservlistor är förteckningar över sökande som har genomgått ett urvalsförfarande och valts ut som möjliga kandidater för rekrytering.

Om relevant rekryteringsbehov skulle uppstå kommer Översättningscentrum för Europeiska unionens organ att kontakta de sökande som finns med på reservlistan.

Reservlistan kan också komma att delas med andra EU-byråer vid behov.

De sökande görs uppmärksamma på att en plats på reservlistan inte är någon garanti för anställning.

För att ta reda på om en reservlista är giltig, följ denna länk

För mer information om översättningscentrumets reservlistor och deras giltighet är du välkommen att skriva e-post till oss på följande adress: E-Selection@cdt.europa.eu.