CDT-AD5-2023-05 - Latvian, Slovak and Slovenian Translators

Internal publication CDT-05-2023 - Strategic Planning and Quality Administrator

EN

CDT-AD6-2023-04 - Service Delivery Manager

CDT-AD5-2023-03 - Lithuanian translator

CDT-AST3-2023-02 - Linguistic Services Processing Assistant

CDT-AST4-2023-01 Service Desk Assistant

-- Cancelled -- CDT-AD6-2022-03 - Officer in Charge of Risk Management and Internal Control Coordination

CDT-AD5-2022-02 - Bulgarian translator

CDT-AD5-2022-01 - Italian translator

CDT-AST2-2021/04 - ASSISTANT IN THE HUMAN RESOURCES SECTION

EN

Project Support Officer (AD5)

EN

Head of the Facilities and Security Section

EN

Maltese Translator (AD5)

EN

IT Development Coordinator (AD6)

The Translation Centre is organising a selection procedure to establish a reserve list for the recruitment of temporary staff as IT Development Coordinator.

Dutch Translator

Machine Learning Specialist

ÖVERSÄTTARE TILL IRISKA

EN FR

Finsk översättare

The Translation Centre is organising a selection procedure to establish a reserve list for the recruitment of temporary staff as translators with Finnish as principal language ("principal language" means mother tongue or a language of which the applicants have an equivalent command).

Assistent till gruppen för logistik och säkerhet

EN FR

Arbetsflödesassistent för översättning

EN FR

Senior utvecklare Microsoft.Net-Angular

FRANSK ÖVERSÄTTARE

Redovisningschef

Offentliggörande av en ledig tjänst som director (Tillfälligt anställd — lönegrad AD 14)

ÖVERSÄTTARE TILL ENGELSKA (AD5)

EKONOMIASSISTENT (AST3)

ESTNISK ÖVERSÄTTARE

HANDLÄGGARE INOM STRATEGISK PLANERING OCH KVALITETSARBETE

HANDLÄGGARE

Avdelningen för översättningsstöd/enheten för arbetsflödehantering

TYSKSPRÅKIG ÖVERSÄTTARE

Chef för enheten för budgetmässig och strategisk planering

EN FR

Sekreterare