Inrättandeförordningen

Förordningen om inrättande av översättningscentrumet antogs av Europeiska unionens råd i november 1994 och reviderades vid två tillfällen. Den första revideringen kom redan 1995 och syftade till att utöka centrumets verksamhet till att även omfatta institutioner och organ som har egna översättningstjänster samt till att stärka det interinstitutionella samarbetet på översättningsområdet. Den andra revideringen ägde rum 2003 och gjordes för att anpassa vissa bestämmelser till rådets förordning om den budgetförordning som är tillämplig på Europeiska gemenskapernas allmänna budget.

Konsoliderad text: Rådets förordning (EG) nr 2965/94 av den 28 november 1994 om upprättande av ett översättningscentrum för Europeiska unionens organ

Founding regulation setting up the Translation Centre - JO 1994 L 314

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1645/2003

Amended Founding Regulation - JO 1995 L 268