Enhetlig patentdomstol

Europeiska investeringsbanken

Europeiska ombudsmannen

Europeiska datatillsynsmannen

Europaskolan Luxemburg II

Kansliet för Europaskolornas generalsekreterare