Terminologiarbete innebär att skapa fullständiga ordlistor med käll- och måltermer, definitioner, källa och hänvisningar till kontext, kommentarer osv. Syftet är att importera denna information till den interinstitutionella terminologidatabasen Iate (InterActive Terminology for Europe).

Mer information finns i följande broschyrer: