Översättningscentrumet upprättades 1994 och levererar i genomsnitt 700 000 sidor/år till över 65 kunder i hela EU. Det har vuxit stadigt samtidigt som antalet officiella EU-språk och mycket specialiserade kunder har ökat.Under årens lopp vi lärt oss att möta våra kunders växande behov, vare sig det handlar om filformat, tidsfrister, olika ämnesområden eller de många språkkombinationer som krävs (cirka 750).

MORE THAN
25 YEARS
COMMITTED TO
MULTILINGUALISM
1994
timeline info

Den 28 november 1994 antas rådets förordning (EG) nr 2965/94 om upprättande av översättningscentrumet.


1995
11

officiella EU-språk

20 000

översatta sidor

7

kunder

Ytterligare en förordning antas 1995 i syfte att utöka kundportföljen och ge centrumet en roll i det interinstitutionella samarbetet.

1996

Centrumet börjar översätta de första EU-varumärkena för dåvarande Kontoret för harmonisering i den inre marknaden (KHIM).


1997
timeline info

Centrumet lämnar sina kontor i Luxemburgs centrum och flyttar till Nouvel Hémicycle i Luxemburg Kirchberg, där de flesta EU-institutionerna är belägna.


1998
200 000

översatta sidor

12

kunder

2001
timeline info

Flosys börjar användas. Det är ett banbrytande it-verktyg som utvecklats internt och som hanterar hela översättningsflödet från den tidpunkt då kunden skickar ett dokument till centrumet fram till leveransen av de översatta versionerna av detta dokument.

 Centrumet inför Nemo för att hantera översättningsprocessen för EU-varumärkena.


2002
1 000 000

översatta sidor

2003
timeline info

Europeiska stiftelsen för administration av kvalitetsfrågor (EFQM) uppmärksammar att centrumet satsar på kvalitet i Europa.


timeline info

Centrumet utses till projektinitiativtagare och projektledare för Iate (InterActive Terminology for Europe), den gemensamma termdatabasen för alla institutioner/organ inom EU:s förvaltning.


2004
20

officiella EU-språk

EU:s "Big Bang-utvidgning", som nästan fördubblar antalet EU-språk från 11 till 20, markerar inledningen på en ny era för centrumet.

2005

På sin tioårsdag arrangerar centrumet en konferens om "Flerspråkighet till varje pris".


2007
23

officiella EU-språk

Centrumet lägger till ytterligare officiella EU-språk till sin portfölj, eftersom Bulgarien och Rumänien blir medlemmar i EU och iriska blir officiellt EU-språk, om än med vissa undantag.

EU:s interinstitutionella termdatabas Iate blir tillgänglig för allmänheten.

2010
timeline info

Centrumet arrangerar en konferens med benämningen "Europas språk. Att översätta för EU" för att fira sin 15-årsdag.

 

Centrumet ersätter Nemo med Tr@Mark workflow, för att hantera översättningsprocessen för EU-varumärkena.


2011

Centrumet lanserar ECHA-term, en webbaserad flerspråkig termdatabas som har utvecklats för Europeiska kemikaliemyndigheten.


2013
8 000 000

översatta sidor

24

officiella EU-språk (inklusive kroatiska)

timeline info

Centrumet flyttar till sina nuvarande lokaler i Drosbachbyggnaden i Luxemburgs huvudstad och tecknar sitt sätesavtal med Storhertigdömet Luxemburg.


2015
9 000 000

översatta sidor

61

kunder

2016
64

kunder

timeline info

Centrumet lanserar eCdT [LOGOTYP], det nya anpassade systemet för hantering av översättningsarbetsflödet, som ersätter det befintliga systemet Flosys.