ÖVER 25 ÅR I FLERSPRÅKIGHETENS TJÄNST

Översättningscentrum för Europeiska unionens organ är en EU-byrå. Översättningscentrumet grundades 1994 i Luxemburg och har som främsta uppgift att tillhandahålla översättningstjänster och tillhörande språktjänster till de andra decentraliserade EU-byråerna. Vi kan också bistå EU-institutioner och EU-organ som har egna översättningstjänster när dessa har arbetstoppar, eller hjälpa dem med specifika projekt. Sammanlagt översätter vi åt nästan 70 kunder. I slutet av 2020 hade vi sammanlagt 220 anställda om man räknade samman tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda. JAG VILL VETA MER  

EU-flagga

 

EU-byråer

Våra tjänster

Våra partner

14 064 106

översatta sidor sedan 1995

21 599 277

översatta EU-varumärken och gemenskapsformgivningar sedan 1995

838

språkkombinationer

Working Smarter: Innovative Tech for Efficient Language Services (JIAMCATT 2023)

JIAMCATT logo

The International Annual Meeting on Computer-Assisted Translation and Terminology (JIAMCATT) 2023 took place from 3 to 5 May in Turin, Italy, with a hybrid format that allowed for both in-person and remote participation. The event attracted a diverse array of professionals, researchers and experts in the field of translation, terminology and language technology.

The Centre’s Highlights 2022 are out!

cover of the new brochure Highlights of the year 2022

We have just published our Highlights of the year 2022, after our Director presented them at the Translation Centre’s Management Board meeting on 16 March.

8th Translation Contact Network Meeting

8th Translation Contact Network

Some 65 representatives from 33 EU Agencies, Institutions and other bodies attended the Centre’s 8th annual Translation Contact Network, which was held online on 21 March 2023. This time, the focus was on the Centre’s multi-engine machine translation strategy and related quality assurance, ELA’s translation workflow involving national authorities, and good practice-sharing in the area of request and feedback management.

Meeting ELA’s national translation coordinators

Meeting ELA’s national translation coordinators

On 16 February, two representatives from the Centre met the European Labour Authority (ELA) and its national translation coordinators to review the functioning of the ELA Translation Facility. This Facility consists of a workflow that enables Member State authorities to create translation requests on the Centre’s Client Portal for texts complying with predefined eligibility criteria, and the ELA is able to validate these requests and control the budget consumption per Member State.

2023 International Women’s Day going digital

DigitALL: Innovation and technology for gender equality

Every year, on 8 March, countries around the world celebrate International Women’s Day to recognise women’s achievements and to defend their rights, regardless of their national, ethnic, linguistic, cultural, economic or political background.