Езикови консултации

Езиковите консултации представляват анализ на езиковите потребности на клиента с цел разработване на решения за оптимизиране на процеса на писмен превод. Това може да включва помощ за изготвянето на документи или анализ на работните процеси във връзка с документи или специални проекти. Работното натоварване за този вид услуга зависи до голяма степен от сложността на всеки отделен случай.