Следва да се има предвид, че ако даден документ не е наличен на езика, използван при търсенето, надсловът на публикацията ще се появи по подразбиране на английски език.
logo term

Activity report 2020

Annual activity report 26.6.2021 г.
preview file

Highlights of the year 2020

Annual activity report 20.4.2021 г.
logo term

Activity report 2019

Annual activity report 24.6.2020 г.
preview file

Highlights of the year 2019

Annual activity report 28.4.2020 г.
logo term

Activity report 2018

Annual activity report 1.8.2019 г.
preview file

Highlights of the year 2018

Annual activity report 7.5.2019 г.
preview file

Highlights of the year 2017

Annual activity report 28.5.2018 г.
logo term

Activity report 2017

Annual activity report 8.5.2018 г.
preview file

Activity report 2016

Annual activity report 29.6.2017 г.
preview file

Highlights of the year 2016

Annual activity report 23.3.2017 г.
preview file

Highlights of the year 2015

Annual activity report 15.3.2016 г.
preview file

Activity report 2015

Annual activity report 15.2.2016 г.
preview file

Activity report 2014

Annual activity report 28.6.2015 г.
preview file

Highlights of the year 2014

Annual activity report 15.3.2015 г.
preview file

Activity report 2013

Annual activity report 19.3.2014 г.
preview file

Highlights of the year 2013

Annual activity report 15.3.2014 г.
preview file

Доклад за възложителите за 2012 г.

Annual activity report 29.7.2013 г.
preview file

Activity report 2012

Annual activity report 21.3.2013 г.
preview file

Доклад за възложителите за 2011 г.

Annual activity report 17.7.2012 г.
preview file

Activity report 2011

Annual activity report 22.3.2012 г.
preview file

Отчет за дейността 2010

Annual activity report 7.3.2011 г.