Следва да се има предвид, че ако даден документ не е наличен на езика, използван при търсенето, надсловът на публикацията ще се появи по подразбиране на английски език.
preview file

Strategy for 2016-2020

Strategy 26.10.2016 г.
preview file

Strategy for 2016-2018

Strategy 29.10.2014 г.
preview file

Strategy for 2012-2015

Strategy 22.10.2013 г.
preview file

Strategy for 2008-2012

Strategy 2.4.2009 г.