Работещите в Центъра за преводи преминават конкурс и имат възможност да работят в разнообразната културна среда на агенция на ЕС, която доставя на възложителите си превод и други езикови услуги, а това способства ефикасната комуникация с гражданите на Европа на собствения им език.

Центърът за преводи набира служители основно чрез процедури за подбор за срочно и договорно наети служители. Актуалните свободни работни места са поместени в долната част на страницата.

Седалището на Центъра е в Люксембург (гледайте видеоматериал за условията на живот и работа в Люксембург).

Вие сте доставчик на езикови услуги и имате желание да работите с нас?

По принцип работим с преводачески агенции и професионални преводачи чрез рамкови договори, които сключваме след процедура за подбор по покана за представяне на предложения. Поканите са поместени на уебсайта ни на адрес: Обществени поръчки

Секция „Управление на работния процес“, която отговаря за външните поръчки, понякога поръчва езикови услуги на външни изпълнители чрез специфични договори. За повече подробности можете да посетите следната страница на нашия уебсайт: Желаете да работите с нас?

Актуални предложения за работа

CDT-TR-2024 Traineeship

Traineeship CDT-TR-2024Publication date: Closing date: Luxembourg

CDT-AD5-2024-01 Natural Language Processing Specialist

Temporary Agent CDT-AD5-2024-01Publication date: Closing date: Luxembourg