Това е услуга за писмен превод, при която редактори подобряват качеството на машинния превод. Тя включва редактиране, промяна и/или поправяне на изходния продукт от машинния превод, когато окончателният текст не е предназначен за публикуване, а главно за информиране относно същината, т.е. съобщаване на същественото значение на текста, без непременно да е идеално предаден на целевия език. Резултатът е разбираем текст, в който не е пропусната по случайност важна информация и не е добавена невярна такава.