Процедури на договаряне за сключване на договори на средна и ниска стойност от 15 000 до 144 000 ЕUR

Информацията, публикувана в този раздел, има за цел предварително оповестяване на процедури на Центъра за преводи за възлагане на обществени поръчки, чиято прогнозна стойност е от 15 000,01 до 144 000 ЕUR за доставки и услуги.

Резюме на обявлението с допълнителна информация за вида на договорите на средна или ниска стойност, които ще бъдат обявени, ще бъде публикувано на тази страница не по-късно от две седмици преди обявяването им.

Можете да заявите интереса си, като изпратите електронно писмо на посочения адрес с наименование и данни за връзка на заинтересованата страна. Заявяването на интерес не дава законово право, нито създава основателни очаквания за възлагане на договор.

Обработването на вашия отговор на предварително оповестяване включва запис и обработка на лични данни (като вашето име, адрес и други данни за връзка). Тези данни ще бъдат обработени в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001.

При поискване имате право да получите достъп до вашите лични данни. Можете да намерите допълнителна информация относно обработката на личните ви данни в специалната декларация за поверителност при обработката на лични данни във връзка с процедури за възлагане на обществени поръчки на нашия уебсайт.

Имате правото да се обърнете по всяко време към Европейския надзорен орган по защита на данните по въпроси, свързани с обработката на вашите лични данни.

Всички запитвания във връзка с обработката на лични данни могат да се изпращат на администратора на лични данни на електронен адрес tenders@cdt.europa.eu, като се посочи референтният номер на предварителното обявление.

Текуща(и) процедура(и)

Към настоящия момент няма свободни длъжности.
Към настоящия момент няма актуални покани за участие в търг или процедури на договаряне.
Към настоящия момент няма актуални покани за участие в търг.
Към настоящия момент няма актуални процедури на договаряне.
Не са намерени резултати.