Основан през 1994 г., CoR е политическата асамблея която дава възможност да се чуе гласът на местните и регионалните власти в сърцето на Европейския съюз.

Website: 
http://www.cor.europa.eu/bg
Logo: 
Country / City: 
Publish date: 
Wednesday, 24 август, 2016
Admin Description: 
CDR/CoR BG