От 1 януари 2014 г. Изпълнителната агенция за трансевропейска транспортна мрежа (TEN-T EA), която беше създадена от Европейската комисия през 2006 г., за да следи управлението на техническото и финансовото изпълнение на програмата за трансевропейска транспортна мрежа (TEN-T), се преобразува в Изпълнителна агенция за иновации и мрежи (INEA). Мисията на INEA е да изпълнява определени направления от програмите на ЕС Механизъм за свързване на Европа (МСЕ) и „Хоризонт 2020“, както и задачите, наследени от програмите TEN-T и „Марко Поло“ 2007-2013.

Website: 
http://ec.europa.eu/inea/
Logo: 
Country / City: 
Publish date: 
Monday, 29 август, 2016
Admin Description: 
INEA BG