Управителен съвет

Центърът се ръководи от управителен съвет, който се състои от представители на възложителите на Центъра, по един представител на всяка държава — членка на ЕС, и двама представители на Европейската комисия.
Прочетете повече

 • Управителен съвет Председател R. Martikonis
  • Изпълняващ длъжността директор B. Vitale
   • ОТДЕЛ „ПРЕВОДИ“ T. Ferlușcă Ръководител Ръководител
   • Отдел „Средства в помощ на превода“ M. Bubnic Ръководител Ръководител
   • Отдел „Администрация“ S. Miggiano Ръководител Ръководител
   • Отдел „Информационни технологии“ P. Dufour Ръководител Ръководител