Процедури на договаряне за сключване на договори на средна и ниска стойност от 15 000 до 144 000 ЕUR

Информацията, публикувана в този раздел, има за цел предварително оповестяване на процедури на Центъра за преводи за възлагане на обществени поръчки, чиято прогнозна стойност е от 15 000,01 до 144 000 ЕUR за доставки и услуги.

Резюме на обявлението с допълнителна информация за вида на договорите на средна или ниска стойност, които ще бъдат обявени, ще бъде публикувано на тази страница не по-късно от две седмици преди обявяването им.

Можете да заявите интереса си, като изпратите електронно писмо на посочения адрес с наименование и данни за връзка на заинтересованата страна. Заявяването на интерес не дава законово право, нито създава основателни очаквания за възлагане на договор.

Обработването на вашия отговор на предварително оповестяване включва запис и обработка на лични данни (като вашето име, адрес и други данни за връзка). Тези данни ще бъдат обработени в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001.

При поискване имате право да получите достъп до вашите лични данни. Можете да намерите допълнителна информация относно обработката на личните ви данни в специалната декларация за поверителност при обработката на лични данни във връзка с процедури за възлагане на обществени поръчки на нашия уебсайт.

Имате правото да се обърнете по всяко време към Европейския надзорен орган по защита на данните по въпроси, свързани с обработката на вашите лични данни.

Всички запитвания във връзка с обработката на лични данни могат да се изпращат на администратора на лични данни на електронен адрес tenders@cdt.europa.eu, като се посочи референтният номер на предварителното обявление.

Текуща(и) процедура(и)

Negotiated procedure on the provision of light post-editing services in the general affairs field (PN/MTLPE-GEN21-01)

Publish date: 22.7.2021 г. - Closing date: 20.8.2021 г.

 

The Translation Centre for the Bodies of the European Union (‘the Translation Centre’) is planning to conclude multiple framework contracts for the provision of light post-editing services regarding texts in the general affairs field, from the EU official languages - Bulgarian, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Lithuanian, Latvian, Maltese, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Slovenian, Spanish and Swedish into English.

 

If you wish to participate in this call: Please request the tender specifications and the draft contract by sending an email until 20 August 2021 to: tenders@cdt.europa.eu.

Negotiated procedure on the provision of light post-editing services in the general affairs field (PN/MTLPE-GEN21-02)

Publish date: 22.7.2021 г. - Closing date: 20.8.2021 г.

 

The Translation Centre for the Bodies of the European Union (‘the Translation Centre’) is planning to conclude multiple framework contracts for the provision of light post-editing services regarding texts in the general affairs field, from English into the EU official languages: Bulgarian, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Lithuanian, Latvian, Maltese, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Slovenian, Spanish and Swedish.

 

If you wish to participate in this call: Please request the tender specifications and the draft contract by sending an email until 20 August 2021 to: tenders@cdt.europa.eu.

 

Call for expression of interest  in sale of phased-out office equipment, furniture and decorative objects (CDT/CEI/02/2021)

Publish date: 17.7.2021 г. - Closing date: 13.8.2021 г.

The Translation Centre for the Bodies of the European Union is launching a call for expression of interest in sale of phased-out office equipment, furniture and decorative objects.

In order to complete your bid as accurately as possible, you are requested to follow the instructions below.

  • Carefully read the document at the bottom of this page and scrupulously respect all the indications set out in it.

Any queries or requests for further information may be sent by e-mail to tenders@cdt.europa.eu