В списъците с одобрени кандидати са включени кандидати, които успешно са преминали през процедура за подбор и са включени в списъка на потенциалните кандидати за работа.

В случай на необходимост Центърът за преводи за органите на ЕС ще се свърже с кандидатите от списъка с одобрени кандидати.

Списъкът с одобрени кандидати може да бъде предоставен и на други агенции на ЕС, ако нуждите на службата го налагат.

Кандидатите трябва да имат предвид, че включването им в списък с одобрени кандидати не гарантира назначаване.
 
За да разберете за колко време е валиден даден списък с одобрени кандидати, последвайте тази връзка