В списъците с одобрени кандидати са включени кандидати, които успешно са преминали през процедура за подбор и са включени в списъка на потенциалните кандидати за работа.

В случай на необходимост Центърът за преводи за органите на ЕС ще се свърже с кандидатите, включени в списъка с одобрени кандидати.

Списъкът с одобрени кандидати може да бъде предоставен и на други агенции на ЕС, ако нуждите на службата го налагат.

Кандидатите трябва да имат предвид, че включването им в списък с одобрени кандидати не гарантира назначаване.

За да проверите валидността на даден списък с одобрени кандидати, вижте на тази връзка

За допълнителна информация относно списъците с одобрени кандидати на CdT и валидността им можете да се свържете с нас по електронна поща: E-Selection@cdt.europa.eu.