Финансови средства

Центърът публикува всичките си бюджети, включително евентуални коригиращи бюджети, и годишния счетоводен отчет на своя уебсайт. Това се прави в съответствие с принципа на прозрачност, както е посочено в член 31 от Финансовия регламент на Центъра. В бюджета на Центъра е включена информация за прогнозните приходи и разходи за определена година, както и сравнения с предходни години. В годишния счетоводен отчет са включени финансовите отчети на Центъра и отчетите за изпълнението на бюджета на Центъра.

Предварителен проектобюджет за 2025 г

БЮДЖЕТ ЗА 2024 г.

Коригиращ бюджет № 2/2023

Final accounts 2022

Коригиращ бюджет № 1/2023

Предварителен проектобюджет за 2024 г

БЮДЖЕТ ЗА 2023 г.

Коригиращ бюджет №1/2022

Final accounts 2021

Предварителен проектобюджет за 2023 г

БЮДЖЕТ ЗА 2022 г.

Коригиращ бюджет № 2/2021

Final accounts 2020

БЮДЖЕТ ЗА 2021 г.

БЮДЖЕТ ЗА 2017 г.

Предварителен проектобюджет за 2022 г

Предварителен проектобюджет за 2021 г

Предварителен проектобюджет за 2020 г

Предварителен проектобюджет за 2017

Предварителен проектобюджет за 2016

Предварителен проектобюджет за 2015

Предварителен проектобюджет за 2014 г

Предварителен проектобюджет за 2013 г

Final accounts 2015

Final accounts 2012

Final accounts 2014

БЮДЖЕТ ЗА 2020 г.

Budget 2015

БЮДЖЕТ ЗА 2014 г.

БЮДЖЕТ ЗА 2020 г.

БЮДЖЕТ ЗА 2012 г.

Коригиращ бюджет № 2/2020

Коригиращ бюджет № 2/2019

Коригиращ бюджет № 2/2015

Коригиращ бюджет № 2/2014

Коригиращ бюджет № 2/2013

Коригиращ бюджет № 2/2012

Коригиращ бюджет № 1/2020

Коригиращ бюджет № 1/2019

Коригиращ бюджет № 1/2016

Коригиращ бюджет № 1/2015

Коригиращ бюджет № 1/2014

Коригиращ бюджет № 1/2021

Final accounts 2019

Financial Regulation of 22 September 2019 applicable to the Translation Centre

Final accounts 2018

БЮДЖЕТ ЗА 2019 г.

Коригиращ бюджет № 1/2018

Final accounts 2017

Предварителен бюджет за 2019 г

Доклад относно годишните отчети на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2016

БЮДЖЕТ ЗА 2018 г. 

Коригиращ бюджет № 1/2017

Доклад относно годишните отчети на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2014

Доклад относно годишните отчети на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2013

Доклад относно годишните отчети на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2012

Final accounts 2016

Предварителен бюджет за 2018 г

Financial Regulation of 2 January 2014 applicable to the Translation Centre

Decision amending the Financial Regulation of 2 January 2014 applicable to the Translation Centre

Доклад относно годишните отчети на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2015

Final accounts 2013

БЮДЖЕТ ЗА 2016 г. 

Коригиращ бюджет № 1/2011

Коригиращ бюджет № 1/2010