European Parliament - Directorate-General for Communication

Европейски парламент — Генерална дирекция „Писмени преводи“

Съвет на Европейския съюз

Генерална дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ на Европейската комисия

Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ на Европейската комисия

Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ на Европейската комисия

Генерална дирекция „Писмени преводи“ на Европейската комисия

Съд на Европейския съюз

Европейска сметна палата

Европейска централна банка