Съвместно предприятие „Кръгова биотехнологична Европа“

Съвместно предприятие „Ключови цифрови технологии“

Съвместно предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии (СП EuroHPC)

Съвместно предприятие „Европейски железопътен транспорт“

Съвместно предприятие „Чисто въздухоплаване“

Съвместно предприятие „Изследване на УВД в единното европейско небе 3“

Съвместно предприятие „Инициатива за иновативно здравеопазване“

Съвместно предприятие „Чист водород“

Съвместно предприятие „Термоядрен синтез за енергия“

Joint Research Centre