Единен патентен съд

Европейска инвестиционна банка

Европейски омбудсман

Европейски надзорен орган по защита на данните

Европейско училище Люксембург II

Кабинет на главния секретар на Европейските училища