Probíhající řízení

CDT-NET/2020

Datum zveřejnění: 21/02/2020 - Datum uzávěrky: 31/07/2020

Call for tenders CDT-NET/2020 "Cleaning services of the Translation Centre’s premises and evacuation of the waste and the destruction of confidential documents"

The Translation Centre for the Bodies of the European Union, hereinafter referred to as the Translation Centre, is launching 1 call for tender for the conclusion of a service contract for cleaning services of the Translation Centre’s premises (lot 1), as well as a service contract for the evacuation of the waste and the destruction of confidential documents (lot 2).

Překladatelské středisko pravidelně vyhlašuje výzvy k podávání nabídek a účastní se interinstitucionálních výzev k podávání nabídek v široké škále oblastí.

V souladu se zřizovacím nařízením (nařízení Rady (ES) č. 2965/94) má překladatelské středisko právní subjektivitu a může uzavírat smluvní vztahy s externími poskytovateli služeb.

Uzavření smlouvy je možné teprve po úspěšném dokončení přísného nabídkového řízení v souladu s pravidly EU pro zadávání veřejných zakázek.

Externí poskytovatelé služeb, kteří chtějí podat nabídku, by měli odpovědět na některou výzvu k podávání nabídek, kterou překladatelské středisko vyhlásilo.

Veškeré informace nezbytné k podání nabídky jsou uvedeny buď v oznámeních zveřejněných v Úředním věstníku Evropské unie, nebo na této stránce.

Upozorňujeme však, že internetové stránky překladatelského střediska nenahrazují úřední vyhlášení výzvy k podávání nabídek na stránkách TED (Tenders Electronic Daily), což je on-line verze „dodatku k Úřednímu věstníku EU“ vyhrazeného pro evropské veřejné zakázky.

V tomto ohledu proto překladatelské středisko nepřijímá žádnou právní ani jinou odpovědnost za obsah svých internetových stránek.

Níže je uveden seznam (případných) probíhajících výzev k podávání nabídek.

Dokumenty