Probíhající řízení

Call for tenders for translation services regarding texts in the ‘General Affairs’ field (FL/GEN20-01)

Datum zveřejnění: 18/11/2020 - Datum uzávěrky: 20/01/2021

Call for tenders for translation services regarding texts in the ‘General Affairs’ field (FL/GEN20-01)

 

Call for tenders for translation services regarding texts in the ‘General Affairs’ field (FL/GEN20-02)

Datum zveřejnění: 18/11/2020 - Datum uzávěrky: 20/01/2021

 

Call for tenders for translation services regarding texts in the ‘General Affairs’ field (FL/GEN20-02)

 

Call for tenders FL/GEN20-03

Datum zveřejnění: 13/11/2020 - Datum uzávěrky: 20/01/2021

Call for tenders for translation services regarding texts in the ‘General Affairs’ field (FL/GEN20-03)

 

The Translation Centre for the Bodies of the European Union, hereinafter referred to as the Translation Centre, is launching a call for tenders for the conclusion of multiple framework contracts for translation services regarding texts in the ‘General Affairs’ field relating to the work of the various bodies and institutions of the European Union for which the Translation Centre provides translation services, from German, Spanish, Italian and Dutch into French.

Call for tenders FL/GEN20-04

Datum zveřejnění: 13/11/2020 - Datum uzávěrky: 20/01/2021

Call for tenders for translation services regarding texts in the ‘General Affairs’ field (FL/GEN20-04)

 

The Translation Centre for the Bodies of the European Union, hereinafter referred to as the Translation Centre, is launching a call for tenders for the conclusion of multiple framework contracts for translation services regarding texts in the ‘General Affairs’ field relating to the work of the various bodies and institutions of the European Union for which the Translation Centre provides translation services, from French into German, Spanish, Italian and Dutch 

Překladatelské středisko pravidelně vyhlašuje výzvy k podávání nabídek a účastní se interinstitucionálních výzev k podávání nabídek v široké škále oblastí.

V souladu se zřizovacím nařízením (nařízení Rady (ES) č. 2965/94) má překladatelské středisko právní subjektivitu a může uzavírat smluvní vztahy s externími poskytovateli služeb.

Uzavření smlouvy je možné teprve po úspěšném dokončení přísného nabídkového řízení v souladu s pravidly EU pro zadávání veřejných zakázek.

Externí poskytovatelé služeb, kteří chtějí podat nabídku, by měli odpovědět na některou výzvu k podávání nabídek, kterou překladatelské středisko vyhlásilo.

Veškeré informace nezbytné k podání nabídky jsou uvedeny buď v oznámeních zveřejněných v Úředním věstníku Evropské unie, nebo na této stránce.

Upozorňujeme však, že internetové stránky překladatelského střediska nenahrazují úřední vyhlášení výzvy k podávání nabídek na stránkách TED (Tenders Electronic Daily), což je on-line verze „dodatku k Úřednímu věstníku EU“ vyhrazeného pro evropské veřejné zakázky.

V tomto ohledu proto překladatelské středisko nepřijímá žádnou právní ani jinou odpovědnost za obsah svých internetových stránek.

Níže je uveden seznam (případných) probíhajících výzev k podávání nabídek.

Dokumenty