Překladatelské středisko v souladu se svým zřizovacím nařízením reaguje na potřeby agentur a dalších subjektů EU v oblasti jazykových služeb. Může též vypomáhat orgánům EU, které mají své vlastní překladatelské služby, pokud jim nestačí kapacita. Má uzavřené smlouvy o spolupráci s více než 60 zákazníky z celé Evropské unie, jak ukazuje interaktivní mapa níže.

Politikou překladatelského střediska ve vztahu k zákazníkům je dosahovat jejich spokojenosti nabízením kvalitních jazykových služeb prostřednictvím těsné spolupráce a výměny informací.

V rámci úsilí poskytovat občanům EU informace v jejich vlastním jazyce a ve čtivé podobě považujeme zákazníky za své partnery. Zákazníky proto vybízíme, aby nám poskytovali zpětnou vazbu k odvedené práci, jak je uvedeno na stránce Poznejte naše pracovní postupy.

Filtrovat

Evropa

Počet zákazníků: 72 (obnovit)
logo partner

Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví

Location: Cologne
logo partner

Agentura Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech

Location: The Hague
logo partner

Agentura Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost

Location: Heraklion
logo partner

Agentura Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva

Location: Tallinn
logo partner

Agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva

Location: The Hague
logo partner

Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva

Location: Budapest
logo partner

Agentura Evropské unie pro základní práva

Location: Vienna
logo partner

Agentura Evropské unie pro železnice

Location: Valenciennes
logo partner

Agentura na podporu BEREC

Location: Riga
logo partner

Agentura pro evropský globální navigační družicový systém

Location: Prague
logo partner

Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů

Location: Ljubljana
logo partner

Centrum pro námořní analýzu a operace

Location: Lisbon
logo partner

European Commission Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs

Location: Brussels
logo partner

European Health and Digital Executive Agency

Location: Brussels
logo partner

Evropský společný podnik pro vysoce výkonnou výpočetní techniku

Location: Luxembourg
logo partner

European Innovation Council and Small and Medium-sized Enterprises Executive Agency

Location: Brussels
logo partner

European Labour Authority (ELA)

Location: Bratislava
logo partner

European Public Prosecutor's Office

Location: Luxembourg
logo partner

Agentura Evropské unie pro otázky azylu

Location:
logo partner

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Location: Bilbao
logo partner

Evropská agentura pro chemické látky

Location: Helsinki
logo partner

Evropská agentura pro kontrolu rybolovu

Location: Vigo
logo partner

Evropská agentura pro léčivé přípravky

Location: Amsterdam
logo partner

Evropská agentura pro námořní bezpečnost

Location: Lisbon
logo partner

Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž

Location: Warsaw
logo partner

Evropská agentura pro životní prostředí

Location: Copenhaguen
logo partner

Evropská centrální banka

Location: Frankfurt
logo partner

Evropská investiční banka

Location: Luxembourg
logo partner

Evropská komise – Generální ředitelství pro překlady

Location: Brussels, Luxembourg
logo partner

Evropská komise – Generální ředitelství pro spravedlnost a spotřebitele

Location: Brussels
logo partner

Evropská komise – Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Location: Brussels
logo partner

Evropská nadace odborného vzdělávání

Location: Turin
logo partner

Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek

Location: Dublin
logo partner

Evropská obranná agentura

Location: Brussels
logo partner

Evropská škola Lucemburk II

Location: Luxembourg
logo partner

Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost

Location: Lisbon
logo partner

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí

Location: Stockholm
logo partner

Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání

Location: Thessaloniki
logo partner

Evropský hospodářský a sociální výbor

Location: Brussels
logo partner

Evropský inovační a technologický institut

Location: Budapest
logo partner

Evropský inspektor ochrany údajů

Location: Brussels
logo partner

Evropský institut pro rovnost žen a mužů

Location: Vilnius
logo partner

Evropský orgán pro bankovnictví

Location:
logo partner

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy

Location: Paris
logo partner

Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění

Location: Frankfurt
logo partner

Evropský parlament – generální ředitelství pro překlad

Location: Luxembourg
logo partner

Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu

Location: Valetta
logo partner

Evropský účetní dvůr

Location: Luxembourg
logo partner

Evropský úřad pro bezpečnost potravin

Location: Parma
logo partner

evropský veřejný ochránce práv

Location: Strasbourg
logo partner

Evropský výbor regionů

Location: Brussels
logo partner

Jednotný výbor pro řešení krizí

Location: Brussels
logo partner

Odrůdový úřad Společenství

Location: Angers
logo partner

Rada Evropské unie

Location: Brussels
logo partner

Satelitní středisko Evropské unie

Location: Madrid
logo partner

Soudní dvůr Evropské unie

Location: Luxembourg
logo partner

společný podnik Clean Sky

Location: Brussels
logo partner

společný podnik Fusion for Energy

Location: Barcelona
logo partner

společný podnik iniciativy pro inovativní léčiva 2

Location: Brussels
logo partner

společný podnik pro palivové články a vodík 2

Location: Brussels
logo partner

společný podnik pro provádění společné technologické iniciativy pro elektronické součásti a systémy pro vedoucí postavení Evropy

Location: Brussels
logo partner

společný podnik pro průmysl založený na biotechnologiích

Location: Brussels
logo partner

společný podnik SESAR

Location: Brussels
logo partner

společný podnik Shift2Rail

Location: Brussels
logo partner

Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví

Location: Alicante
logo partner

Úřad zástupce Rady guvernérů Evropských škol

Location: Brussels
logo partner

Výkonná agentura Evropské rady pro výzkum

Location: Brussels
logo partner

Výkonná agentura pro inovace a sítě (dříve Výkonná agentura pro transevropskou dopravní síť)

Location: Brussels
logo partner

Výkonná agentura pro malé a střední podniky (dříve Výkonná agentura pro konkurenceschopnost a inovace

Location: Brussels
logo partner

Výkonná agentura pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny

Location: Luxembourg
logo partner

Výkonná agentura pro výzkum

Location: Brussels
logo partner

Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast

Location: Brussels