Redakce výchozích textů

Redakce neboli korektura je definována jako jazyková kontrola textu určená k tomu, aby byl v souladu s gramatickými, interpunkčními a pravopisnými pravidly výchozího jazyka. Korektor opraví gramatické a pravopisné chyby a interpunkci. Jestliže se korektor domnívá, že by text mohl být po jazykové stránce vylepšen, pokud jde o jasnost a srozumitelnost, přidá k danému textu svůj komentář a návrh zlepšení. Od korektora se neočekává, že v textu rozpozná a opraví chyby nebo problémy, které se týkají obsahu. Jestliže korektor v textu případné problémy týkající se obsahu objeví, vyznačí je. Zákazník sám vyhodnotí relevantnost všech komentářů a učiní příslušná opatření. Korektor neopravuje žádné problémy související s formátováním nebo rozložením textu.