Osobní údaje
Osobní údaje je možné kdykoli upravit. Pokud si přejete provést jakékoli opravy, obraťte se na nás písemně na této e-mailové adrese: cdt@cdt.europa.eu.
Dokument(y)
O požadovaných dokumentech uveďte prosím co nejvíce podrobností. Upozorňujeme, že pokud nebude Váš požadavek dostatečně konkrétní, může se stát, že se nám nepodaří příslušné dokumenty vyhledat, a nebude tedy možné Váš požadavek zpracovat. Připomínáme, že i když můžete uvést odůvodnění Vaší žádosti, nejedná se o povinný údaj.
Upřednostňovaná jazyková verze dokumentů
(za předpokladu, že dokument v daném jazyce existuje)

Překladatelské středisko posoudí Vaši žádost na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43) a zvláštních ustanovení o přístupu veřejnosti k dokumentům Rady, která jsou obsažena v příloze II jednacího řádu Rady - rozhodnutí Rady 2004/338/ES, Euratom (Úř. věst. L 106, 15.4.2004, s. 22). 

Ochrana údajů: Zpracování osobních údajů uvedených v tomto formuláři žádosti (jméno a adresa) upravují pravidla pro ochranu údajů stanovená v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.