Revize překladů

Revize je posouzení, zda překlad odpovídá sjednanému účelu, a to porovnáním zdrojového a cílového textu a provedením oprav tam, kde je to potřeba. Překladatelské středisko nabízí revize přeložených dokumentů. Jestliže však v průběhu revize interní překladatel usoudí, že revidovaný text bude nutné podstatným způsobem přepracovat, může středisko revizi odmítnout a doporučit zákazníkovi, aby namísto ní zadal žádost o překlad.