Jazykové poradenství

Jazykové poradenství spočívá v analýze jazykových potřeb zákazníka vedoucí k nalezení řešení, která umožní optimalizaci procesu překladu. Může zahrnovat vypracování dokumentů nebo analýzu pracovních toků dokumentů či zvláštní projekty. Náročnost tohoto typu služby závisí do značné míry na složitosti příslušného případu.