Terminologie

Práce s terminologií sestává z vytváření úplných glosářů s termíny ve zdrojovém a cílovém jazyce, definicemi, odkazy na zdroje a kontext, poznámkami apod.