Vytváření titulků

Jedná se o textové vyjádření mluveného jazyka ve videu způsobem, který umožňuje interpretaci textu na obrazovce. Součástí této služby může být také „časování titulků“, tj. synchronizace titulků s videem. Titulky mohou být dodány ve zdrojovém jazyce pouze na videu nebo v jednom nebo více dalších jazycích spolu s časovými kódy, které přesně určují, kdy a na jak dlouho se titulek zobrazí.