Image
IATE

Projekt Interaktivní terminologie pro Evropu (IATE), který v roce 1999 zahájilo překladatelské středisko, je významným úspěchem v oblasti interinstitucionální spolupráce. Databáze IATE, která byla původně navržena za účelem správy a standardizace terminologie agentur EU a později pro podporu vícejazyčného vypracovávání textů EU, se postupně stala komplexním a dynamickým systémem pro správu terminologie.

Databáze IATE je veřejnosti k dispozici od roku 2007 a zahrnuje terminologické zdroje všech překladatelských služeb EU. Překladatelské středisko řídí technické aspekty projektu jménem partnerů projektu, kterými jsou překladatelské služby Evropské komise, Rady Evropské unie, Evropského parlamentu, Účetního dvora, Evropského hospodářského a sociálního výboru a Výboru regionů, Soudního dvora, Evropské investiční banky a Evropské centrální banky. Od spuštění plně přepracované verze v roce 2018 byla databáze IATE dále rozvíjena a nabízí nové zobrazení pro tlumočníky, nové funkce pro sdílení a opětovné použití dat (stahování, sbírky) a také vylepšené možnosti správy dat (záložky, stav záznamů, křížové odkazy).

Aktuální informace získáte v sekci věnované nejnovějšímu vývoji databáze IATE na naší stránce nebo v sekci Poznámky k vydání na internetových stránkách databáze IATE.

Vyzkoušejte nedávno doplněné vyhledávací okénko databáze IATE a získejte snadný přístup k terminologii EU!

Letáky o databázi IATE

Nejnovější vývoj databáze IATE

  • On-line asistenční služba databáze IATE
  • Více metadat v exportech dat pro uživatele z řad veřejnosti
  • Vyhledávací okénko databáze IATE
  • Další filtry „vyhledávání podle adresy URL“
  • Nové upozornění na podobné výsledky vyhledávání
  • Pro vyhledávání jsou dostupné rovněž údaje ve vlastnictví GŘ pro tlumočení