Překladatelské středisko najímá externí poskytovatele jazykových služeb výhradně prostřednictvím formálních nabídkových řízení, která jsou zveřejňována na platformě TED pro elektronické zadávání zakázek a na internetových stránkách překladatelského střediska. Ve zcela výjimečných případech (zejména, nikoli však výlučně, pokud se jedná o neobvyklé tematické oblasti a/nebo jazykové kombinace) však zadáváme různé jazykové služby na základě jednacích řízení (zvláštních smluv). Pokud chcete takovou zakázku získat, musíte splňovat tyto podmínky:

  1. jste usazeni v členském státě EU nebo 
  2. jste občanem EU, který žije ve státě, jenž není členem EU, a pracujete jako překladatel na volné noze (agentury se sídlem mimo EU do této kategorie nespadají).

Pokud splňujete výše uvedená kritéria a nabízíte překlad, redakci (jednojazyčnou revizi textu napsaného osobou, která není rodilým mluvčím), dodatečnou redakci (úplnou a základní), titulkování nebo přepis z a do jazyků EU a chtěli byste s námi výjimečně spolupracovat prostřednictvím jednacího řízení (zvláštní smlouvy):

  1. vyplňte co nejpřesněji tento dokument
  2. zašlete jej spolu se svým životopisem na e-mailovou adresu freelance-database@cdt.europa.eu.

Jazyky, které nejsou jazyky EU
Překladatelské středisko hledá také poskytovatele jazykových služeb z jazyků EU do jazyků, které nejsou jazyky EU (včetně regionálních či menšinových jazyků), nebo z jazyků, které nejsou jazyky EU, do jazyků, které rovněž nejsou jazyky EU (např. z čínštiny do japonštiny). V případě takovýchto jazykových kombinací (z jazyka EU do jazyka, který není jazykem EU, a z jazyka, který není jazykem EU, do jazyka, který rovněž není jazykem EU) vybízíme občany EU a poskytovatele jazykových služeb, aby nás kontaktovali podle výše uvedeného postupu (body 1 a 2).

Potvrzení o přijetí
Jakmile obdržíme spontánní přihlášku, zašleme vám potvrzení o přijetí. V případě kladného posouzení vašeho životopisu a dalších příslušných dokumentů vás budeme kontaktovat s žádostí o další potřebné dokumenty.

Vezměte prosím na vědomí, že registrace v databázi překladatelského střediska pro jednací řízení překladatelské středisko nijak nezavazuje k zadání zakázek zaregistrovaným společnostem nebo jednotlivcům. Překladatelské středisko by tudíž rádo zdůraznilo, že tato registrace nijak nezaručuje zadání zakázek.

Ochrana údajů 
Osobní údaje, které uvedete ve svém životopise a vyplněné přihlášce, budou zpracovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů.

Překladatelské středisko tyto údaje zpracuje výhradně za účelem posouzení vaší přihlášky, aby vás mohlo zaregistrovat do databáze poskytovatelů jazykových služeb. Příslušné dokumenty budou uchovávány maximálně po dobu 12 měsíců od jejich obdržení a poté budou zničeny/vymazány.

Máte-li zájem o podrobné informace týkající se zpracování vašich osobních údajů, obraťte se na překladatelské středisko (freelance-database@cdt.europa.eu) nebo na jeho pověřence pro ochranu osobních údajů (data-protection@cdt.europa.eu).