Jednací řízení týkající se zakázek střední a nízké finanční hodnoty v rozmezí od 15 000 EUR do 144 000 EUR

V této sekci jsou zveřejňovány předběžné informace o zadávacích řízeních na dodávku výrobků a služeb pořádaných překladatelským střediskem, jejichž odhadovaná hodnota se pohybuje mezi 15 000,01 EUR a 144 000 EUR.

Souhrnné oznámení obsahující další informace o typu zakázek střední a nízké finanční hodnoty, na něž budou vypsána výběrová řízení, bude zveřejněno na této stránce nejméně dva týdny před vypsáním řízení.

Zájem můžete vyjádřit zasláním e-mailu na uvedenou adresu s uvedením jména a kontaktních údajů zainteresovaného subjektu. Předložení vyjádření zájmu nezakládá žádné zákonné právo ani legitimní očekávání zadání zakázky.

Zpracování vaší odpovědi na předběžnou výzvu zahrnuje zaznamenání a zpracovávání osobních údajů (jako je vaše jméno, adresa a další kontaktní údaje). Tyto údaje budou zpracovány v souladu s nařízením (ES) č. 45/2001.

Máte právo na požádání získat přístup ke svým osobním údajům. Podrobné informace o zpracování osobních údajů naleznete ve specifickém prohlášení o ochraně a zpracování osobních údajů v souvislosti se zadávacím řízením na našich internetových stránkách.

V záležitostech týkajících se zpracování vašich osobních údajů jste oprávněni se kdykoli obrátit na evropského inspektora ochrany údajů.

Jakékoli dotazy týkající se zpracování osobních údajů můžete zasílat správci údajů na e-mailovou adresu tenders@cdt.europa.eu s uvedením referenčního čísla předběžné výzvy.

Probíhající řízení

Negotiated procedure on the provision of subtitling services (PN/SUBTITLING20)

Publish date: 01/04/2020 - Closing date: 15/04/2020

The Translation Centre for the Bodies of the European Union (‘the Translation Centre’) is planning to conclude multiple framework contracts for the provision of subtitling services regarding monolingual or multilingual audiovisual material in various fields, from English into the EU official languages: Bulgarian, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Irish, Italian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Slovenian, Spanish and Swedish.

If you wish to participate in this call: Please request the tender specifications and the draft contract by sending an email until 15 April 2020 to: tenders@cdt.europa.eu.