Jednací řízení týkající se zakázek střední a nízké finanční hodnoty v rozmezí od 15 000 EUR do 144 000 EUR

V této sekci jsou zveřejňovány předběžné informace o zadávacích řízeních na dodávku výrobků a služeb pořádaných překladatelským střediskem, jejichž odhadovaná hodnota se pohybuje mezi 15 000,01 EUR a 144 000 EUR.

Souhrnné oznámení obsahující další informace o typu zakázek střední a nízké finanční hodnoty, na něž budou vypsána výběrová řízení, bude zveřejněno na této stránce nejméně dva týdny před vypsáním řízení.

Zájem můžete vyjádřit zasláním e-mailu na uvedenou adresu s uvedením jména a kontaktních údajů zainteresovaného subjektu. Předložení vyjádření zájmu nezakládá žádné zákonné právo ani legitimní očekávání zadání zakázky.

Zpracování vaší odpovědi na předběžnou výzvu zahrnuje zaznamenání a zpracovávání osobních údajů (jako je vaše jméno, adresa a další kontaktní údaje). Tyto údaje budou zpracovány v souladu s nařízením (ES) č. 45/2001.

Máte právo na požádání získat přístup ke svým osobním údajům. Podrobné informace o zpracování osobních údajů naleznete ve specifickém prohlášení o ochraně a zpracování osobních údajů v souvislosti se zadávacím řízením na našich internetových stránkách.

V záležitostech týkajících se zpracování vašich osobních údajů jste oprávněni se kdykoli obrátit na evropského inspektora ochrany údajů.

Jakékoli dotazy týkající se zpracování osobních údajů můžete zasílat správci údajů na e-mailovou adresu tenders@cdt.europa.eu s uvedením referenčního čísla předběžné výzvy.

Probíhající řízení

Negotiated procedure on the provision of post-editing service in the legal field (PN/MTPE-LEG20)

Publish date: 14/09/2020 - Closing date: 28/09/2020

The Translation Centre for the Bodies of the European Union (‘the Translation Centre’) is planning to conclude multiple framework contracts for the provision of light post-editing and full post-editing services regarding texts in the legal field, from English into the EU official languages: Bulgarian, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Slovenian, Spanish and Swedish.

If you wish to participate in this call: Please request the tender specifications and the draft contract by sending an email until 28 September 2020 to: tenders@cdt.europa.eu 

Negotiated procedure on the provision of post-editing services in the medical field (PN/MTPE-MED20)

Publish date: 14/09/2020 - Closing date: 28/09/2020

The Translation Centre for the Bodies of the European Union (‘the Translation Centre’) is planning to conclude multiple framework contracts for the provision of light and full post-editing services regarding texts in the medical field, from English into the EU official languages: Bulgarian, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Latvian, Lithuanian, Maltese, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Slovenian, Spanish and Swedish.

 

If you wish to participate in this call: Please request the tender specifications and the draft contract by sending an email until 28 September 2020 to: tenders@cdt.europa.eu.