Jednací řízení týkající se zakázek střední a nízké finanční hodnoty v rozmezí od 15 000 EUR do 144 000 EUR

V této sekci jsou zveřejňovány předběžné informace o zadávacích řízeních na dodávku výrobků a služeb pořádaných překladatelským střediskem, jejichž odhadovaná hodnota se pohybuje mezi 15 000,01 EUR a 144 000 EUR.

Souhrnné oznámení obsahující další informace o typu zakázek střední a nízké finanční hodnoty, na něž budou vypsána výběrová řízení, bude zveřejněno na této stránce nejméně dva týdny před vypsáním řízení.

Zájem můžete vyjádřit zasláním e-mailu na uvedenou adresu s uvedením jména a kontaktních údajů zainteresovaného subjektu. Předložení vyjádření zájmu nezakládá žádné zákonné právo ani legitimní očekávání zadání zakázky.

Zpracování vaší odpovědi na předběžnou výzvu zahrnuje zaznamenání a zpracovávání osobních údajů (jako je vaše jméno, adresa a další kontaktní údaje). Tyto údaje budou zpracovány v souladu s nařízením (ES) č. 45/2001.

Máte právo na požádání získat přístup ke svým osobním údajům. Podrobné informace o zpracování osobních údajů naleznete ve specifickém prohlášení o ochraně a zpracování osobních údajů v souvislosti se zadávacím řízením na našich internetových stránkách.

V záležitostech týkajících se zpracování vašich osobních údajů jste oprávněni se kdykoli obrátit na evropského inspektora ochrany údajů.

Jakékoli dotazy týkající se zpracování osobních údajů můžete zasílat správci údajů na e-mailovou adresu tenders@cdt.europa.eu s uvedením referenčního čísla předběžné výzvy.

Probíhající řízení

Negotiated procedure on the provision of light post-editing services in the general affairs field (PN/MTLPE-GEN21-01)

Publish date: 22/07/2021 - Closing date: 20/08/2021

 

The Translation Centre for the Bodies of the European Union (‘the Translation Centre’) is planning to conclude multiple framework contracts for the provision of light post-editing services regarding texts in the general affairs field, from the EU official languages - Bulgarian, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Lithuanian, Latvian, Maltese, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Slovenian, Spanish and Swedish into English.

 

If you wish to participate in this call: Please request the tender specifications and the draft contract by sending an email until 20 August 2021 to: tenders@cdt.europa.eu.

Negotiated procedure on the provision of light post-editing services in the general affairs field (PN/MTLPE-GEN21-02)

Publish date: 22/07/2021 - Closing date: 20/08/2021

 

The Translation Centre for the Bodies of the European Union (‘the Translation Centre’) is planning to conclude multiple framework contracts for the provision of light post-editing services regarding texts in the general affairs field, from English into the EU official languages: Bulgarian, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Lithuanian, Latvian, Maltese, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Slovenian, Spanish and Swedish.

 

If you wish to participate in this call: Please request the tender specifications and the draft contract by sending an email until 20 August 2021 to: tenders@cdt.europa.eu.

 

Call for expression of interest  in sale of phased-out office equipment, furniture and decorative objects (CDT/CEI/02/2021)

Publish date: 17/07/2021 - Closing date: 13/08/2021

The Translation Centre for the Bodies of the European Union is launching a call for expression of interest in sale of phased-out office equipment, furniture and decorative objects.

In order to complete your bid as accurately as possible, you are requested to follow the instructions below.

  • Carefully read the document at the bottom of this page and scrupulously respect all the indications set out in it.

Any queries or requests for further information may be sent by e-mail to tenders@cdt.europa.eu