Pracovní uplatnění v překladatelském středisku úspěšným uchazečům nabízí příležitost pracovat v multikulturním prostředí pro agenturu EU, která svým zákazníkům poskytuje překlady a související jazykové služby, čímž podporuje účinnou komunikaci se všemi evropskými občany v jejich vlastním jazyce.

Překladatelské středisko přijímá zaměstnance zejména na základě výběrových řízení pro dočasné a smluvní zaměstnance. Aktuální nabídku volných pracovních míst naleznete ve spodní části této stránky.

Kanceláře střediska se nachází v Lucemburku (podívejte se na toto video o práci a životě v Lucembursku).

Jste poskytovateli jazykových služeb a rádi byste s námi spolupracovali?

Obvykle spolupracujeme s externími překladatelskými agenturami a profesionálními překladateli na základě rámcových smluv uzavřených po výběrovém řízení navazujícím na výzvu k podávání nabídek. Výzvy k podávání nabídek naleznete na našich webových stránkách v oddíle Veřejné zakázky.

Oddělení řízení pracovních postupů, které má na starosti externí zajišťování služeb, někdy objednává externí jazykové služby prostřednictvím jednorázových smluv. Další podrobnosti naleznete na našich webových stránkách v oddíle Máte zájem o spolupráci s námi?

Aktuální nabídka volných pracovních míst

Internal publication CDT-02-2024 - Head of Language Section

Internal publication CDT-02-2024Publication date: Closing date: Luxembourg