Jedná se o překladatelskou službu, v jejímž rámci překladatelé vylepšují výstupy strojového překladu. Služba zahrnuje redakci, úpravu a/nebo opravu výstupů strojového překladu v případech, kdy konečný text není určen ke zveřejnění a jeho účelem je především předání podstatných informací, tj. sdělení základního významu, přičemž text v cílovém jazyce nemusí být dokonalý. Výstupem je srozumitelný text, v němž nejsou nedopatřením vynechány žádné důležité informace a který neobsahuje žádné nesprávné informace.