Image
CdT Management Board

 

Překladatelské středisko řídí správní rada. Každodenní činnosti vykonávají zaměstnanci v Lucemburku pod dohledem ředitelky překladatelského střediska.

Členské státy EU, Evropská komise a většina zákazníků překladatelského střediska mají své zastoupení v jeho správní radě, která je složena z řádných členů a náhradníků:

Při jmenování do správní rady musí její členové předložit prohlášení o zájmech v souladu s politikou prevence a řešení střetů zájmů překladatelského střediska. Účelem tohoto prohlášení je zjistit jakýkoli možný či skutečný střet zájmů jednotlivých členů správní rady v souvislosti s jejich členstvím ve správní radě, aby překladatelské středisko mohlo v případě potřeby přijmout vhodná opatření.

Prohlášení o zájmech členů správní rady a jejich životopisy naleznete v dotazovacím rozhraní níže:

Agentura Evropské unie pro Kosmický program

Patrick Hamilton
Řádný člen

Agentura Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost

Juhan Lepassaar
Řádný člen

Agentura Evropské unie pro základní práva

Nicole Romain
Řádný člen
Michail Beis
Náhradník

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Andrew Smith
Řádný člen
Mónika Azaola
Náhradník

Evropská agentura pro chemické látky

Shay O’Malley
Řádný člen
John Wickham
Náhradník

Evropská agentura pro kontrolu rybolovu

Niall McHale
Řádný člen
Rieke Arndt
Náhradník

Evropská agentura pro léčivé přípravky

Alexios Skarlatos
Řádný člen
Monica Buch Garcia
Náhradník

Evropská agentura pro námořní bezpečnost

Steven Dunlop
Náhradník

Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž

Guillaume de Roquigny-Iragne
Řádný člen
Miguel Pereira
Náhradník

Evropská agentura pro životní prostředí

Katja Rosenbohm
Řádný člen
Gülcin Karadeniz
Náhradník

Evropská centrální banka

Rossana Villani
Řádný člen

Evropská investiční banka

Maria Bühler
Řádný člen
Thierry Fontenelle
Náhradník

Evropská komise

Christos Ellinides
Řádný člen
Marcus Angioni
Náhradník

Evropská obranná agentura

Dimitri Nicolaides
Řádný člen
Bronislava Ouaki
Náhradník

Evropský hospodářský a sociální výbor

Anna Redstedt
Řádný člen
Florence Melaerts
Náhradník

Evropský účetní dvůr

José Ortiz Pintor
Řádný člen
Pawel Szuba
Náhradník

evropský veřejný ochránce práv

Marie-Pierre Darchy
Řádný člen
Alessandro Del Bon
Náhradník

Evropský výbor regionů

Ineta Strautina
Řádný člen
Ani Damyanova
Náhradník

Soudní dvůr Evropské unie

Thierry Lefèvre
Řádný člen
Jurga Haenel
Náhradník

Výkonná agentura Evropské rady pro výzkum

Christos Ellinides
Řádný člen
Marcus Angioni
Náhradník

Evropský parlament

Valter Mavrič
Řádný člen
Véronique Rosenkranz
Náhradník